Bedrijfsinformatie Boeijenga Music

Groeneweg 22
8911 EJ Leeuwarden
T: +31 (0)58 – 289 48 76
M: +31 (0)6 – 36 12 46 85

E: info@boeijengamusic.com
KvK: 60318023
BTW: NL001391787B85

De geschiedenis van Boeijenga Muziek

Boeijenga’s Boek- en Muziekhandel werd opgericht in 1887 door Johannes Willem Boeijenga, van oorsprong zilversmid en graveur. Het starten van een boekhandel bleek een goede zet. In 1901 kwam zoon Fedde Boeijenga (2e generatie) ook in de zaak werken. Naast de winkel werd een verzendboekhandel opgezet, terwijl ook werd rondgereisd in de provincie Friesland om boeken te verkopen. Inmiddels waren de Boeijenga’s ook een uitgeverij begonnen.

Rond 1926 werd op vijftienjarige leeftijd de derde generatie Boeijenga, Johannes Willem, zoon van Fedde, in het bedrijf opgenomen. Eigenlijk tegen wil en dank, want Johannes Willem had een muzikale opleiding genoten met als doel zijn brood te verdienen als musicus. Hij studeerde in Leeuwarden bij Jan Paardekooper en later bij diens opvolger George Stam. Toen Johannes Willem zijn muziekstudie afrondde, was er echter weinig emplooi voor musici en zijn vader achtte het daarom beter dat ook hij maar in de zaak kwam. Toch was het zijn vader Fedde die tegen het einde van de twintiger jaren van de vorige eeuw – aan het Kleinzand in Sneek – begon met de verkoop van muziekboeken, terwijl diens broer Johannes aan het Grootzand de kantoorboekhandel bleef leiden. Dat duurde tot 1930. Toen ging Johannes in de journalistiek en kwam een einde aan die activiteiten.

De slechte dertiger jaren braken aan. De verzendboekhandel liep steeds slechter, maar de handel in muziekliteratuur ging steeds beter. Populaire wijsjes, kerkbundels en dat soort dingen, gingen vlot over de toonbank. Vader Boeijenga ging uitgaven verkopen, die nergens anders waren te krijgen. Zoon Johannes Willem legde zich, gezien zijn muzikale achtergrond, toe op de muziekuitgeverij. Nadat zijn vader in 1954 was overleden, begon de uitbouw van de muziekhandel pas goed. Internationaal werden contacten gelegd. Vooral met universiteiten in Amerika bestonden goede banden. Import kwam op gang uit landen als bv. Spanje, Portugal, Duitsland en Frankrijk. De activiteiten van Boeijenga begonnen in het buitenland de aandacht te trekken en de handel in muziekliteratuur werd steeds belangrijker. Men gaf een eigen informatieblad uit, na eerst met losse stencils gewerkt te hebben. Behalve bladmuziek werden ook boeken over muziek-geschiedenis en over bijvoorbeeld orgelbouw verkocht.

In 1969 werd Fedde Boeijenga (4e generatie) in de zaak opgenomen. Toen zijn vader overleed zette hij samen met zijn moeder de zaak voort. Na haar dood dreef hij de zaak geheel alleen. Hij overleed zeer plotseling in april 2004 op 56-jarige leeftijd. Hijzelf was vrijgezel en omdat ook verder in de familie geen opvolger kon worden gevonden, kwam met zijn overlijden een einde aan een lange familietraditie. Dat geldt gelukkig niet voor de onderneming. Boeijenga’s Boek- en Muziekhandel werd overgenomen door Wybe Sierksma, een vijftiger, amateur kerkorganist, die na een loopbaan van dertig jaar in accountancy en organisatieadvies, zijn leven een andere invulling wilde geven. Samen met zijn zoon Arjen zette hij de activiteiten voort en gaf daarnaast een nieuwe impuls door het uitgeven van zowel bladmuziek voor orgel als het (op bescheiden schaal) uitgeven van DVD- en CD producties rondom het orgel en zijn muziek.

In 2005 verhuisde de winkel naar een prachtig monumentaal pand in Veenhuizen, gelegen in de provincie Drenthe. Omwille van een betere bereikbaarheid verhuisde de winkel opnieuw in 2011, ditmaal naar Leeuwarden in een pand dichtbij het historische centrum. Ook daar weten de relaties (zowel uit binnen- als buitenland) Boeijenga Muziek weer als vanouds te vinden.

Per 1 januari 2014 nam één van de medewerkers van Boeijenga Muziek – Jochem Schuurman – de winkel over van Wybe Sierksma, om na twee jaar het stokje over te dragen aan Peter van der Zwaag, óók een oud-medewerker. Sinds 1 januari 2016 is hij de nieuwe eigenaar van Boeijenga Muziek en sinds 2019 eveneens van de uitgeversactiviteiten, onder de naam van Boeijenga Music Publications.

Winkelwagen
nl_NLNederlands