+31 (0)58 - 289 48 76

The place to be for every organist

Dat kan ik ook! - handleiding

Subtitle:Lesboek voor beginnende improvisators op toetsen
Author(s):Haeften, Hans van
Publisher:Eigen beheer

SKU: bhvh04
€9.95

Details

GTIN/EAN:9789082997231
Pages:45

CONTENTS:

De serie ‘Dat kan ik ook!’ bevat weinig tekst en uitleg. Dat is bewust zo gedaan. Het doel van de serie is namelijk om zoveel mogelijk zelf te ontdekken en aan je ontdekkingen zelf woorden te geven. Ook de spelers die niet geïnteresseerd zijn in muziektheorie moeten ermee uit de voeten kunnen.

Voor degenen die juist wel geïnteresseerd zijn in deze achtergronden is deze uitgave bedoeld. Dat zijn in eerste plaats muziekleraren, die graag precies willen begrijpen hoe deze methode in elkaar zit om het goed op hun leerlingen over te kunnen brengen. Voor de leraren die nog niet zo bekend zijn met improviseren staan er talloze tips en aanwijzingen in om de opdrachten uit de boeken mee aan te vullen.

Daarnaast is deze handleiding bedoeld voor alle andere geïnteresseerden die graag meer willen weten over de achtergronden van deze methode en hoe improvisatie werkt.

In deze uitgave beschrijf ik in de eerste vijf hoofdstukken mijn visie op improvisatie. Die visie omvat gedachten over het waarom van improvisatie en mijn wens dat alle musici weer leren improviseren. Want met improviseren wordt de muziek weer van de speler, die zo in staat wordt gesteld om zichzelf op de meest directe, authentieke manier te uiten.

In de hoofdstukken 6 t/m 10 leg ik uit hoe deze visie samenhangt met de lesmethode, hoe de methode in elkaar zit, en hoe je hem kunt gebruiken tijdens een muziekles.

Mijn wens is dat deze uitgave jouw kennis en enthousiasme voor improvisatie verder verdiept, zodat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt van jouw manier van musiceren.

PS.: voor de leesbaarheid verwijs ik met ‘hij’ naar de leerling. Desgewenst kan hier natuurlijk ook ‘zij’ gelezen worden.

Inhoud:
Musiceren met je hart
Leren als een kind
Creativiteit
Aandacht en zenuwen
Improviseren als muziekleraar
Opzet van de serie
Soorten hoofdstukken
De bouwstenen
De vormen
Succesnummers
In stijl
Opzet van een les
Feedback geven
Beschrijving van les tot les
Eindnoten
Over de auteur

We'll make sure to deliver as soon as possible.

Need more information?
Call us on +31 (0)58 - 289 48 76.

Shipping costs will be shown at checkout.

Place your order in time and mind the delivery times.

Haven't been able to make a choice? Order a gift card.